menu

Odin Privacy

Odin company en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

DE WBP

Vanaf januari 2016 krijgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) een strengere invulling. De nieuwe Autoriteit Persoonsgegevens gaat streng controleren op de meldplicht datalekken en op 24 andere wettelijke verplichtingen vanuit de WBP.

ODIN EN DE WBP

Odin company onderschrijft volledig het belang van de WBP. Uiteraard heeft Odin company het bestaan van de ODC database aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Odin company geeft actief invulling aan de eisen van de wet en heeft de WBP waar nodig in de ODC software ingebouwd.

Zo zal bijvoorbeeld aan een ODC kandidaat, die een refresh meting gaat doen, vooraf toestemming worden gevraagd om de nulmeting opnieuw te gebruiken. Het is ook mogelijk om de kandidaat voor de eerste ODC meting toestemming te vragen om de uitkomst vrij te geven aan een ODC certified professional.

Al onze data zijn double encrypted, zodat eventuele hackers geen persoonsgegevens kunnen inzien.

In ons ODC software-systeem zijn verschillende autorisatieniveaus ingesteld, die duidelijke bevoegdheden kennen. Zo kan bijvoorbeeld een consultant alleen de persoonsgegevens en de meting van zijn/haar eigen kandidaten inzien.

In 2016 is een start gemaakt om alle IT activiteiten van Odin te certificeren vanuit de ISO 27001 standaard. Dit is de internationale IT standaard voor informatiebeveiliging. Geen vereiste, maar voor ons een vanzelfsprekendheid, wanneer het gaat om het veilig opslaan en bewerken van persoonsgegevens.

Odin company sluit in 2016 met al haar resellers een bewerkersovereenkomst, waarin de eisen die de WBP ons oplegt, duidelijk worden vertaald in werkbare afspraken.

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Binnenkort treedt de AVG in werking. Dit is de Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens.

De AVG schrijft voor dat gegevensbescherming ‘in design’ en ‘by default’ is opgenomen in producten en diensten, waarbij databewerkers ‘accountable’ zijn. Door een actief Privacy & Security beleid borgt Odin dat de gegevensbescherming binnen de ODC webdomeinen van haar resellers en klanten op orde is.

Odin company anticipeert op WBP vereisten, en waar nodig zullen wij ons privacybeleid ruim op tijd aanpassen aan de AVG, voordat deze begin 2018 in werking treedt.

HEB JE VRAGEN OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Je kunt jouw vragen over de WBP, de AVG of ODC & privacy stellen via ons speciale e-mailadres, dat hiervoor beschikbaar is: privacy@odincompany.com.

Bovenstaand Privacy & Security beleid geldt ook voor alle activiteiten die vanuit Odin academy plaatsvinden.

 

De algemene bepalingen van Odin Company kunt u hier downloaden.