Junior ODC

Waarom?

Om zoveel mogelijk jongeren, liefst in de hele wereld, hun krachten en talenten te laten ontdekken wordt de Junior ODC als Free Premium aangeboden aan grote onderwijsinstellingen die (talent)ontwikkeling van de jongere centraal stellen. Wil je meer weten over dit Free Premium-concept, dan kun je contact opnemen met Odin Company.

Uitsluitend gecertificeerde Junior-terugkoppelaars, -coaches en –behandelaars mogen met de Junior ODC werken, rekening houdend met de beroepsethiek die geldt in de jeugdzorg. Er is een ethische commissie opgericht die de juiste toepassing van wettelijke kaders en ethische gedragsregels bij werken met minderjarigen borgt. Om als Junior coach gecertificeerd te worden is naast een afgeronde ODC-1 en 2-training ook het lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld NOBCO, verplicht. Om als Junior behandelaar gecertificeerd te worden, geldt hetzelfde, maar dan met lidmaatschap van bijvoorbeeld de NVO (orthopedagogen) of van het NIP (psychologen). Deze verenigingen hebben een eigen ethische beroepscode, waaraan coaches c.q. behandelaars zich hebben geconformeerd, waarmee de professionaliteit van handelen wordt gewaarborgd.

“Vanuit mijn persoonlijke ervaringen met de ODC-meting voor volwassen kon ik alleen maar enthousiast beginnen met de opleiding ODC-junior. Want het cadeau van ‘zicht krijgen op je persoonlijk competentieprofiel’ gun je iedereen. Des te eerder dit in je leven plaatsvindt, des temeer je bewuste keuzes kunt maken om energiek en positief in het leven te staan.

Hoe mooi is het als je deze kennis en ervaring kunt inzetten voor een jongere die met vragen zit rondom studie- en/of beroepskeuze. Ook de jongere die op zoek is naar zichzelf wordt zich bewust van natuurlijke krachten en potentieel. Samen met een jongere kijken naar zijn/haar opstelling in de wereld om zich heen, naar de balans tussen ik en de ander, naar keuzes maken en leven vanuit je hoofd en/of hart. Samen op zoek naar competenties die energie geven, die energie kosten en de  daaraan gekoppeld valkuilen. Met behulp van het ODC-juniorprofiel  kijkt de jongere in zijn eigen spiegel en kan van daaruit meer bewuste keuzes op zijn/haar levenspad maken; het kompas staat klaar; het is aan de persoon zelf om de richting te kiezen.

Binnen de opleiding ODC-Junior kun je je verder ontwikkelen tot coach en behandelaar, waardoor je nog meer mogelijkheden hebt om jongeren te begeleiden.

Gedurende de studiedagen ontdek je steeds meer over jezelf en de ander. Je leert van elkaar en je netwerk wordt uitgebreid. Vanuit iedere persoonlijke professionele achtergrond kan een andere doelgroep worden aangesproken.

Als we allemaal met dezelfde passie het kind centraal stellen, kan de wereld alleen maar mooier worden.”