Waarom?

Odin Company is opgericht om de unieke ODC-meting wereldwijd in te zetten opdat zoveel mogelijk mensen hun volle potentieel ontdekken en ontwikkelen.

“Until you make the unconscious conscious,

it will direct your life and you will call it fate.”

C.G. Jung

De focus van Odin Company ligt op research en doorontwikkeling van de ODC-meting en het SHR-systeem en op ontwikkeling van voor de klant op maat gemaakte dashboards.

De ODC-meting en het SHR-systeem zijn ook beschikbaar in het Engels en het Duits. De vertaling in het Frans is bijna gereed.

Werken bij ODIN

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Validatie en betrouwbaarheid

De beelden in de ODC-meting zijn gevalideerd. Dit betekent dat de beelden meten wat zij beogen te meten, namelijk iemands onbewuste drijfveren. De test-hertest betrouwbaarheid is vergeleken met andere meetinstrumenten bijzonder hoog. Dit betekent dat de keuze van de beelden en competenties stabiel is: in de hertest kiest men consequent dezelfde drijfveren. Voor meer informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de ODC-meting, kun je contact opnemen met Odin Company.

contact mail

Telefoon: +31 (0)24- 3529840

Leveringvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Odin (PDF)

Privacy

WBP en AVG

WBP en AVG

Odin Company en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Vanaf januari 2016 heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) een strengere invulling gekregen. De nieuwe Autoriteit Persoonsgegevens is streng gaan controleren op de meldplicht datalekken en op 24 andere wettelijke verplichtingen vanuit de WBP. Odin Company onderschrijft volledig het belang van de WBP. Uiteraard heeft Odin Company het bestaan van de ODC database aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Odin Company geeft actief invulling aan de eisen van de wet en heeft de WBP waar nodig in de ODC software ingebouwd. 

Zo zal bijvoorbeeld aan een ODC kandidaat, die een refresh meting gaat doen, vooraf toestemming moeten geven om de nulmeting opnieuw te gebruiken. Het is ook mogelijk om de kandidaat voor de eerste ODC-meting toestemming te vragen om de uitkomst vrij te geven aan een ODC certified professional.

Al onze data zijn double encrypted, zodat eventuele hackers geen persoonsgegevens kunnen inzien.
In ons ODC software-systeem zijn verschillende autorisatieniveaus ingesteld, die duidelijke bevoegdheden kennen. Zo kan bijvoorbeeld een consultant alleen de persoonsgegevens en de meting van zijn/haar eigen kandidaten inzien.
Odin Company heeft met al haar resellers een bewerkersovereenkomst, waarin de eisen die de WBP ons oplegt, duidelijk worden vertaald in werkbare afspraken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens.
De AVG schrijft voor dat gegevensbescherming ‘in design’ en ‘by default’ is opgenomen in producten en diensten, waarbij databewerkers ‘accountable’ zijn. Door een actief Privacy & Security beleid borgt Odin Company dat de gegevensbescherming binnen de ODC webdomeinen van haar resellers en klanten op orde is.